Wydarzenia

Powstanie CAM
Dodano 12.05.2015
Powstanie CAM

27 listopada 2014 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych”, odbyło się uroczyste podpisanie aktu erygującego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie (CAM). Głównym przedmiotem działalności funkcjonującego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Centrum jest pośredniczenie oraz pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów, przy zachowaniu najwyższych standardów bezstronności, poufności i neutralności.

Utworzone we współpracy z Ministerstwem Gospodarki lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest jednym z sześciu Centrów działających w całej Polsce, a jedynym w regionie południowo-wschodniej Polski.