Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /1610/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /1610/wp-includes/plugin.php on line 579
Centrum Badań ADR | ADR

Centrum Badań ADR

Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” funkcjonuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Organami Centrum Badań ADR są Dyrektor i Rada Programowa. Główna aktywność Centrum skupiona jest wokół zespołu badawczego zajmującego się prowadzeniem interdyscyplinarnych badań i analiz w zakresie funkcjonowania instytucji ADR, ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów oraz tendencji rozwojowych w tym zakresie, Działania zespołu badawczego wspiera Międzynarodowa Rada Naukowa a także Rada Biznesu, która jest organem skupiającym przedsiębiorców zaangażowanych w popularyzację idei ADR w rozwiązywaniu sporów z innymi podmiotami gospodarczymi oraz z pracownikami.

Do zadań Centrum Badań ADR należą w szczególności:

1.
budowanie strategii dla rozwoju ADR w Polsce poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie alternatywnych form rozwiązywania sporów i przedstawiania propozycji regulacji prawnych w tym zakresie,
2.
prezentowanie wyników badań i opinii w realizowanych programach z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
3.
monitoring i analiza procesów zachodzących w gospodarce krajowej i zagranicznej oraz badanie wpływu określonych rozwiązań prawnych na funkcjonowanie gospodarki i rozwój przedsiębiorczości,
4.
wydawanie publikacji z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
5.
współpraca z polskimi i zagranicznymi: ośrodkami naukowymi, środowiskami prawniczymi, instytucjami zajmującymi się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz środowiskami przedsiębiorców,
6.
organizowanie spotkań i konferencji związanych z tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
7.
pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań Ośrodka Badań ADR,
8.
rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
9.
organizowanie praktyk studenckich w instytucjach związanych z funkcjonowaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
10.
organizacja i patronat nad studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami.

W ramach Centrum funkcjonuje:

Zespół Badawczy

składający się z pracowników naukowych w zakresie nauk prawnych, społecznych, humanistycznych i filozofii, praktyków prawa, przedsiębiorców, mediatorów, negocjatorów, arbitrów. Zespół prowadzi badania nad polubownymi formami rozwiązywania sporów.

czytaj więcej »

Centrum Arbitrażu i Mediacji

wspierające prawników, przedsiębiorców, mediatorów, negocjatorów i arbitrów w procesie polubownego rozwiązywania sporów. Pracownicy Centrum zajmują się praktycznym rozwiązywaniem sporów i konfliktów wykorzystując metody ADR. Więcej informacji w zakładce Centrum Arbitrażu i Mediacji.

czytaj więcej »

Patronat Honorowy