Konferencja ogólnopolska „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”
W dniu 16 stycznia 2017 odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu” połączona z prezentacją publikacji pt. „Współpraca przemysł – nauka. Dobre praktyki” (Lublin 2017, Wydawnictwo KUL). Organizatorem konferencji był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji wraz z Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”, którego jest uczestnikiem.
Debata
27 listopada 2015 r. na KUL odbyła się debata pod tytułem „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?”. Udział wzięli Ministrowie Skarbu Państwa po 1989 roku: Aleksander Grad, Jacek Socha, Emil Wąsacz, Tomasz Gruszecki, Włodzimierz Karpiński.

Kilka słów o Centrum Badań ADR

Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” funkcjonuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Organami Centrum Badań ADR są Dyrektor i Rada Programowa. Główna aktywność Centrum skupiona jest wokół zespołu badawczego zajmującego się prowadzeniem interdyscyplinarnych badań i analiz w zakresie funkcjonowania instytucji ADR, ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów oraz tendencji rozwojowych w tym zakresie, Działania zespołu badawczego wspiera Międzynarodowa Rada Naukowa a także Rada Biznesu, która jest organem skupiającym przedsiębiorców zaangażowanych w popularyzację idei ADR w rozwiązywaniu sporów z innymi podmiotami gospodarczymi oraz z pracownikami.

Centrum Badań ADR
Centrum Badań ADR
Centrum Badań ADR
czytaj więcej »
Fundacja<br>Instytut Badań ADR<br>„Prawo i Gospodarka”
Fundacja<br>Instytut Badań ADR<br>„Prawo i Gospodarka”
Fundacja
Instytut Badań ADR
„Prawo i Gospodarka”
czytaj więcej »
....
....
....

Wydarzenia

Nasi Partnerzy