Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”
Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” funkcjonuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Organami Centrum Badań ADR są Dyrektor i Rada Programowa. Główna aktywność Centrum skupiona jest wokół zespołu badawczego zajmującego się prowadzeniem interdyscyplinarnych badań i analiz w zakresie funkcjonowania instytucji ADR, ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów oraz tendencji rozwojowych w tym zakresie

Kilka słów o Centrum Badań ADR

Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” funkcjonuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Organami Centrum Badań ADR są Dyrektor i Rada Programowa. Główna aktywność Centrum skupiona jest wokół zespołu badawczego zajmującego się prowadzeniem interdyscyplinarnych badań i analiz w zakresie funkcjonowania instytucji ADR, ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów oraz tendencji rozwojowych w tym zakresie, Działania zespołu badawczego wspiera Międzynarodowa Rada Naukowa a także Rada Biznesu, która jest organem skupiającym przedsiębiorców zaangażowanych w popularyzację idei ADR w rozwiązywaniu sporów z innymi podmiotami gospodarczymi oraz z pracownikami.

Centrum Badań ADR
Centrum Badań ADR
Centrum Badań ADR
czytaj więcej »
Fundacja<br>Instytut Badań ADR<br>„Prawo i Gospodarka”
Fundacja<br>Instytut Badań ADR<br>„Prawo i Gospodarka”
Fundacja
Instytut Badań ADR
„Prawo i Gospodarka”
czytaj więcej »
....
....
....

Wydarzenia

Nasi Partnerzy