Events

Powstanie Sądu Arbitrażowego
Dodano 26.11.2015
Powstanie Sądu Arbitrażowego

Powołanie Lubelskiego Sądu Arbitrażowego przez Radę Fundacji Centrum Badań „Prawo i Gospodarka” stanowi kolejny krok w rozwoju Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, które jest jednym z 6 Centrów powstałych w Polsce w ramach realizowanego projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Ministerstwo Gospodarki.