Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /1610/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /1610/wp-includes/plugin.php on line 579
Projekt „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” | ADR

Wydarzenia

Projekt „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji”
Dodano 15.12.2017
Projekt „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji”

Projekt „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” został przygotowany przez Panią dr Anetę Biały z Instytutu Prawa (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) we współpracy z Sekcją Projektów Międzynarodowych DOBRU KUL – Panią dr Urszulą Czyżewską i Panią mgr Ewą Sweklej. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Strategii i Funduszy Europejskich) w ramach PO WER 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości).

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, tj. wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie – wzrost spraw gospodarczych kierowanych do mediacji.

Główne zadania projektu obejmują:

– opracowanie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych. Program będzie uwzględniać polskie doświadczenia w zakresie mediacji gospodarczej, jak również dorobek innych, wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady (aspekt porównawczy, prezentacja dobrych praktyk);

– przeprowadzenie pilotażowych szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji dla 684 uczestników, przedstawicieli kadr sądów powszechnych (tj. sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) z całej Polski;

– opracowanie poradnika dotyczącego metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji będącego wynikiem międzynarodowej konferencji naukowej.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Katedrą Negocjacji i Mediacji KUL w okresie lipiec 2017 – styczeń 2019. Wartość całego projektu wynosi 325 858,75 zł.