Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /1610/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /1610/wp-includes/plugin.php on line 579
Struktura Centrum | ADR

Struktura Centrum

Organy Centrum Badań ADR

Dyrektor Centrum Badań ADR

Ks. prof. KUL dr hab. Włodzimierz Broński – Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 

Prowadzi badania naukowe w zakresie prawa polubownego rozwiązywania sporów i retoryki prawniczej.

Powołany w dniu 25 wrzesnia 2013 roku przez Ministra Gospodarki jako członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej.

Powołany w dniu 22 listopada 2013 roku przez Marszałek Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego na członka Kolegium Najwyżej Izby Kontroli.

Rada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej

ks. prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz – Dziekan WPPKiA;
Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych;
Adam Czerwiński – sędzia, wicedyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej;
Rafał Dzyr – sędzia, wicedyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Aplikacji;
Marek Furtek – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej;
dr Marek Haliniak – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
Krzysztof Kwiatkowski – Prezes NIK – uczestnictwo w pracach Rady Programowej do 18.08.2013;
Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
prof. KUL dr hab. Maciej Rudnicki – radca prawny;
prof. KUL dr hab. Paweł Smoleń – Prorektor KUL;
prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski – adwokat;
Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;
ks. prof. KUL dr hab.Włodzimierz Broński – Dyrektor Ośrodka.

Honorowi Przewodniczący Rady Programowej:

Janusz Piechociński – Minister Gospodarki RP, Wiceprezes Rady Ministrów;
Marek Biernacki – Minister Sprawiedliwości RP;
Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości RP do 2013.

Rada Biznesu

Rada Biznesu jest organem skupiającym przedsiębiorców zaangażowanych w popularyzację idei ADR w rozwiązywaniu sporów z innymi podmiotami gospodarczymi oraz z pracownikami.

Członkowie Rady Biznesu:

Baker & McKenzie – dr Marcin Asłanowicz, Szef działu procesowego, partner
Bank Pekao – Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu
Batna Group Sp. z o.o. – Łukasz Rozdeiczer, Współwłaściciel, General Counsel
BDB Limited, Lloyd’s Broker, Londyn – Stanisław Mickiewicz, Broker
Fulbright Polska – Małgorzata Krasowska, Executive Director
Grupa Azoty S.A. – Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – dr Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu
Intrograf Lublin S.A. – Piotr Taracha, Prezes Zarządu
ICTA Consulting Tomasz Hofman – Tomasz Hofman, Właściciel
Komercyjne Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych sp. z o.o. – Jarosław Nowak, Prezes Zarządu
Kredyt Inkaso S.A. – Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu
Mokate S.A. – Marek Tarnowski, Prezes Zarządu
NET-ART. Paweł Rymarczyk – Paweł Rymarczyk, Właściciel
Netrix Group sp. z o.o. – Paweł Rymarczyk, Prezes Zarządu
PGE Dystrybucja S.A. – Marek Goluch, Prezes Zarządu
Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – Mariusz Apelski, Wiceprezes Zarządu
Port Lotniczy Lublin SA – Krzysztof Wójtowicz, Prezes Zarządu
Profesjonalne Systemy Przemysłowe Sp. z o.o. – Jerzy Piskor, Prezes Zarządu
PromoHolding Sp. z o.o. – Ryszard Chmura, Prezes Zarządu
PZU S.A. – Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu
SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego – Bogumił Krzyszczak, Prezes Zarządu
Spółdzielcza Grupa Bankowa – Ryszard Lorek, Prezes Zarządu
Union Investment TFI S.A. – Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarządu
Union Investment TFI – Tomasz Michalak, Dyrektor ds. klientów instytucjonalnych
Virtual Telecom Spółka Jawna – Dariusz Ładniak, Współwłaściciel
Weil,Gotshal&Manges – Roman Rewald, partner

rozwiń
Zespół Badawczy

Zespół Badawczy zajmuje się prowadzeniem interdyscyplinarnych badań i analiz w zakresie funkcjonowania instytucji ADR, ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów oraz tendencji rozwojowych w tym zakresie.

Członkowie Rady Biznesu Kopia:

Baker & McKenzie – dr Marcin Asłanowicz, Szef działu procesowego, partner
Bank Pekao – Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu
Batna Group Sp. z o.o. – Łukasz Rozdeiczer, Współwłaściciel, General Counsel
BDB Limited, Lloyd’s Broker, Londyn – Stanisław Mickiewicz, Broker
Fulbright Polska – Małgorzata Krasowska, Executive Director
Grupa Azoty S.A. – Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – dr Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu
Intrograf Lublin S.A. – Piotr Taracha, Prezes Zarządu
ICTA Consulting Tomasz Hofman – Tomasz Hofman, Właściciel
Komercyjne Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych sp. z o.o. – Jarosław Nowak, Prezes Zarządu
Kredyt Inkaso S.A. – Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu
Mokate S.A. – Marek Tarnowski, Prezes Zarządu
NET-ART. Paweł Rymarczyk – Paweł Rymarczyk, Właściciel
Netrix Group sp. z o.o. – Paweł Rymarczyk, Prezes Zarządu
PGE Dystrybucja S.A. – Marek Goluch, Prezes Zarządu
Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – Mariusz Apelski, Wiceprezes Zarządu
Port Lotniczy Lublin SA – Krzysztof Wójtowicz, Prezes Zarządu
Profesjonalne Systemy Przemysłowe Sp. z o.o. – Jerzy Piskor, Prezes Zarządu
PromoHolding Sp. z o.o. – Ryszard Chmura, Prezes Zarządu
PZU S.A. – Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu
SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego – Bogumił Krzyszczak, Prezes Zarządu
Spółdzielcza Grupa Bankowa – Ryszard Lorek, Prezes Zarządu
Union Investment TFI S.A. – Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarządu
Union Investment TFI – Tomasz Michalak, Dyrektor ds. klientów instytucjonalnych
Virtual Telecom Spółka Jawna – Dariusz Ładniak, Współwłaściciel
Weil,Gotshal&Manges – Roman Rewald, partner

rozwiń

Międzynarodowa Rada Naukowa

ks. dr hab. Włodzimierz Broński,
prof. KUL  – przewodniczący

prof. dr Horst Eidenmüller,
Ludwig-Maximilians
-Universität München

dr Debbie de Girolamo,
Queen Mary University of London

dr hab. Andrzej Herbet, 
prof. KUL

dr Piotr M. Jaworski,
Edinburgh Napier University

prof. dr Julie Macfarlane, 
University of Windsor

prof. dr hab. Tomasz Mickiewicz, 
Aston Business School - Aston University

prof. Adam Sulkowski,
University of Massachusetts Dartmouth